ПРИЕМАМЕ ПЛАЩАНИЯ В КРИПТОВАЛУТИ

Нашите услуги

Проектиране

Изготвяме технически проекти по всички части нужни за издаване на разрешение за строеж. Работим съвместно с проектанти по всички специалности

Проучване

Извършваме проучване в сферата на инвестиционното проектиране за да оптимизираме вашите инвестиционни намерения

Консултации

Предлагаме конслутантски услуги в областта на инвестиционното проектиране, строителството и устройството на територията. Нашият екип от високо квалифицирани специалисти предлага индивидуално разглеждане на всеки един казус и решения свързани пряко с различните нужди на всеки клиент.

За нас

Обхващаме всички аспекти на инвестиционното проектиране, като предлагаме на нашите клиенти комплексно обслужване във връзка с реализирането на техните проекти.Предлагаме пълно административно обслужване на обектите, както и изготвяне на проекти по всички части нужни за издаването на разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация (акт 16) в сътрудничество с нашите партньори-инженери-проектанти,строителни компании и фирми за надзор по време на строителство.

НОВИНИ И ПУБЛИКАЦИИ

Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения от 08.2015

Новата Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията е вече факт. Това е един от основните нормативни документи в сферата на туризма,...

Строителство в земеделски земи

Въпреки че процедурата за промяна на предназначенито на земеделски земи е доста бавна и рестриктивна, Държавата все пак прие през 2012г. Наредба 19 за строителство строителство в земеделски земи без промяна на предназначението, която указва условията, реда на застрояв...

КАЛКУЛАТОР ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСАТА ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Изпробвайте нашият безплатен калкулатор за изчисляване на таксата към Министерство на Земеделието и Храните за промяна начина на трайно ползване на земеделски земи. За да изчислите таксата е нужно  да знаете следното: Категорията на вашата земеделска земя (може да про...