Архитектурно проектиране в Пловдив - DNArch Studio

Фирма DNArch Studio (ДиЕн Арх Студио) е специализирана в проектирането на жилищни, производствени, складови и обществено обслужващи сгради.

Изготвяме също и подробни устройствени планове (ПУП) за промяна на начина на трайно ползване на урегулирани имоти и земеделска земя.

Обхващаме всички аспекти на инвестиционното проектиране, като предлагаме на нашите клиенти комплексно обслужване за реализирането на техните проекти. 

Предлагаме пълно административно обслужване на обектите, както и изготвяне на проекти по всички части, нужни за издаването на разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация (Акт 16) за обекта. 

Всичко това се случва в сътрудничество с нашите партньори – инженери-проектанти и фирми за надзор по време на строителството.

Нашата формула за добра архитектура

Ние се стремим да създаваме архитектура, която успява да балансира социалното, икономическото и екологичното въздействие, което оставя след себе си.

Нашият екип осъществява проекти, които трайно се вписват в градската среда и същевременно притежават собствена визия и стил. Подходът ни е иновативен и имаме свежи идеи за създаването на сгради, които са в хармония както с нуждите на клиента, така и с тези на заобикалящата среда.

Нашите услуги