DNArchStudio предлагаме конслутантски услуги в областта на инвестиционното проектиране, строителството и устройството на територията. Нашият екип от високо квалифицирани специалисти предлага индивидуално разглеждане на всеки един казус и решения свързани пряко с различните нужди на всеки клиент.

Можем да ви бъдем полезни във връзка с :

  • ЗАКУПУВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
  • ПРОМЯНА НА НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТИ
  • ДЕЛБА НА ИМОТИ
  • КОНСУЛТАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
  • ПРОЕКТИРАНЕТО НА ОБЕКТИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

 

Може да направите вашето запитване чрез нашата онлайн форма:

Всички посочени полета с * са задължителни!


Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения от 08.2015

Новата Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията е вече факт. Това е един от основните нормативни документи в сферата на туризма, чието приемане...

Строителство в земеделски земи

Въпреки че процедурата за промяна на предназначенито на земеделски земи е доста бавна и рестриктивна, Държавата все пак прие през 2012г. Наредба 19 за строителство строителство в земеделски земи без промяна на предназначението, която указва условията, реда на застрояване на земеделски земи  з...
12