ПРИЕМАМЕ ПЛАЩАНИЯ В КРИПТОВАЛУТИ

Нашите услуги

Проектиране

Изготвяме технически проекти по всички части нужни за издаване на разрешение за строеж. Работим съвместно с проектанти по всички специалности

Проучване

Извършваме проучване в сферата на инвестиционното проектиране за да оптимизираме вашите инвестиционни намерения

Консултации

Предлагаме конслутантски услуги в областта на инвестиционното проектиране, строителството и устройството на територията. Нашият екип от високо квалифицирани специалисти предлага индивидуално разглеждане на всеки един казус и решения свързани пряко с различните нужди на всеки клиент.

За нас

Обхващаме всички аспекти на инвестиционното проектиране, като предлагаме на нашите клиенти комплексно обслужване във връзка с реализирането на техните проекти.Предлагаме пълно административно обслужване на обектите, както и изготвяне на проекти по всички части нужни за издаването на разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация (акт 16) в сътрудничество с нашите партньори-инженери-проектанти,строителни компании и фирми за надзор по време на строителство.

НОВИНИ И ПУБЛИКАЦИИ

Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения от 08.2015

Новата Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията е вече факт. Това е един от основните нормативни документи в сферата на туризма,...

Строителство в земеделски земи

Въпреки че процедурата за промяна на предназначенито на земеделски земи е доста бавна и рестриктивна, Държавата все пак прие през 2012г. Наредба 19 за строителство строителство в земеделски земи без промяна на предназначението, която указва условията, реда на застрояв...

Къща за гости по Мярка 312

Напоследък усещаме неистов интерес към проектирането и изграждането на къщи за гости финансирани по бившата мярка 312 от Програмата за развитие на Селските райони или както повечето хора се изразяват Къщи за гости по европрограма. Във връзка с този интерес искаме да уве...
12