Цех за безвредни производствени дейности и печат на рекламни материали гр. Сливница, община Сливница, Софийска обл 6287,40 м2

Обект: Цех за безвредни производствени дейности и печат на рекламни материали гр. Сливница, община Сливница, Софийска обл 6287,40 м2 Назад Напред Още проекти:

Складова База за Работно облекло и Шоурум

Обект: Складова база за работно облекло и шоурум Функционално и планировъчно решение: Обекта представлява Складова База за Работно облекло и Шоурум.  Сградата е решена  на два подобекта (Подобект 1 – Складова база с ШОУРУМ и Подобект 2 (представляващ разширение на подобект 1) – Сладова база с Мебелен Магазин). Подобект 1 представлява складова база съставена от […]