Фирма DNArch Studio (ДиЕн Арх Студио) е основана през 2011г.

Специализирани сме в проектирането на жилищни,производствени,складови и обществено обслужващи сгради. Изготвяме също и подробни устройствени планове (ПУП) за промяна на начина на трайно ползване на урегулирани имоти и земеделска земя.

ФИЛОСОФИЯ
Ние сме малък проектантски екип и се стараем, нашите клиенти да реализират техните мечти и желания, но пречупвайки ги през погледа ни на архитекти. Смятаме че най-важното в проектирането е да задоволиш желанието на клиентите,но не на всяка цена. Стараем се да пазим крехкият баланс между желанията клиента и рамките  на съвременната архитектура. Желаем сградите, които оставяме трайно в градската среда да притежават собствен стил и визия.

УСЛУГИ

Нашите услуги обхващат всички аспекти на инвестиционното проектиране, като предлагаме на нашите клиенти комплексно обслужване във връзка с реализирането на техните проекти.Предлагаме пълно административно обслужване на обектите, както и изготвяне на проекти по всички части нужни за издаването на разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация (акт 16) в сътрудничество с нашите партньори-инженери-проектанти,строителни компании и фирми за надзор по време на строителство.