Проект №BG16RFOP002-2.073-4420 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

About the Author

Коментирайте

*

captcha *