Година на откриване: 2018

Архитектурно бюро: Plan Architect

Разгърната застроена площ (РЗП): 9090м2

Изпълнители:  American Standard, Asia Aluminium, Stone and Rose, TOA, WILLY

Местоположение:  Банкок, Тайланд

Основната дизайнерска концепция на проекта произхожда от заобикалащата го околност. На север от обекта, в непосредствена близост до него, се намира оживена магистрала натоварена с шума от движението и замърсяването на въздуха. Източно от местоположението на обекта се намира стара сграда, фукнционираща като паркинг. Главният вход на обекта е разположен на западната фасада на сградата. Тези фактори и ограничения са повлияли върху процеса на проектиране на сградата.

Architect : Plan Architect

Сградата e завъртяна далеч от скоростния път, за да се избегне шума и замърсяването, поради това фасадата е проектирана по по-приветлив начин към входа на сградата. В резултат на това сградата избягва и нежеланото следобедно слънце от запад. Циркулация на сградата, асансьори, стълби и тоалетни, са разположени в източната част на сградата, за да блокират сутрешната слънчева светлина и гледката на старата сграда за паркинг. Повечето от прозорците и отворите на сградата попадат на южната и северната фасада.

Architect : Plan Architect
За да се избегне директното разположение на сградата към съществуващия скоростен път, е изграден обем на същото ниво, на което скоростният път се накланя, създавайки уникалната взаимовръзка между двата обема, която контактува добре с контекста на заобикалящата ги среда. Вертикалната зигзагообразна фасада предпазва офис зоната от пряка слънчева светлина. Начупената фасада се разделя по вертикала на ивици, които изместват позицията си в план, за да направят обема на сградата по-динамичен. Друго предимство на зигзагообразната фасада е, че цялостната форма на сградата става по-малко обемиста. Нарастващият вертикален модел също символизира растежа на корпорацията. Обшивката на сградата и растерът, с който е проектирана окачената фасада също образуват зигзагообразни вертикални линии, които се отразят върху архитектурния облик на сградата, като същевременно намаляват прегряването на сградата от слънчевата топлина.

Architect : Plan Architect

Architect : Plan Architect
Architect : Plan Architect
Architect : Plan Architect
Architect : Plan Architect
Architect : Plan Architect
Architect : Plan Architect
Разпределение първи етаж
Разпределение втори етаж
Разпределение трети етаж
Вертикален разрез А-А
Вертикален разрез Б-Б
Вертикален разрез C-C

Източници: https://www.archdaily.com/947904/osotspa-office-building-plan-architect?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
http://www.planarchitect.com/

Фотография: Panoramic Studio