Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения от 08.2015

Новата Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията е вече факт. Това е един от основните нормативни документи в сферата на туризма, чието приемане е било забавено с близо 2 години.

С Наредбата се разделят видовете туристически обекти в две категории:

клас А, включващ хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили,

клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги; ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове.

Опростяват се и се намаляват формалните изисквания към местата  за настаняване клас Б, с което се създават по-добри възможности за развиване на семеен или малък бизнес. Същевременно се повишават изискванията към висококатегорийните хотели, с цел да се осигури комфорт за туриста. В новата Наредба са фиксирани размерите на телевизорите в помещенията за нощуване в най-високия клас хотели, броят и видът на възглавниците, съдържанието на мини-бара, броят и размерът на кърпите в банята, предлагането на  „Turn Down” обслужване и др. Въвеждат се и специални правила към изграждането, обзавеждането и оборудването на хотелски стаи и апартаменти, съдържащи уреди и приспособления за обслужване на хора с намалена подвижност. За първи път са разписани изисквания към менюто на закуската, към услугата „ол инклузив”, към съдържанието на румсървиза и др.

С наредбата се създава задължително изискване за въвеждане на единен вътрешен телефонен номер 9 за връзка с хотелските рецепции. Целта на това ново изискване е туристът да бъде максимално улеснен, особено ако му се наложи да потърси бърза или спешна помощ.

В Наредбата е обърнато специално внимание на къмпингите, както и на отделните територии в тях, предназначени за ползване от каравани/кемпери, палатки или с изградени бунгала. Въведени са минимални изисквания за този вид туристическа услуга – наличие на ел. инсталация и електрическо захранване за всяка къмпингова единица. Необходимата площ за една палатка е 50 кв. м. (за къмпинг категория три звезди), 40 кв. м. (за две звезди) и 32 кв.м. (за една звезда). Мястото за каравани също трябва да е маркирано и да е оборудвано с излази за вода и електричество.

Новата Наредба въвежда ред и по отношение на обслужването и предлаганите услуги в заведенията за хранене и развлечения. Например времетраенето за изпълнение на поръчката ще зависи и от звездите на обекта. Поръчка за студени предястия, салати и аперитиви трябва да се изпълнява до 10 минути в 4 и 5-звездните заведения, до 15 минути в заведенията “три звезди” и “две звезди”. За отделни видове аламинути и ястия с по-сложна технология сервитьорът е длъжен да предупреди, че поднасянето им ще се забави. За всички категории ще важи изискването отварянето на бутилираните напитки – безалкохолни, бира и вино, да се извършва пред погледа на клиента при поднасянето им.

Към всички обекти и категории има разписани изисквания за образование, професионална и езикова квалификация, на които следва да отговарят ключовите фигури от персонала на съответния обект.

След влизането в сила на наредбата с постановление на Министерски съвет № 217 от 17.08. 2015г., действащите места за настаняване и заведения за хранене,  имат на разположение 6 месечен гратисен период, за да приведат дейността си в съответствие с изискванията. Всички новосъздадените обекти, след датата на обнародването й, ще се категоризират по новите изисквания.

Очакваните резултати от приемането на Наредбата са създаване на ясни правила за работа и предлагане на висококачествени туристически услуги. Това е предпоставка за увеличаване на приходите от туризъм и повишаване броя на туристите, посещаващи България (български и чуждестранни).

ВИЖ ЦЯЛАТА НАРЕДБА

About the Author

Коментирайте

*

captcha *