В тази секция на нашият сайт ще предлагаме на нашите клиенти,  працели за продажба. Имотите са проверени от нас, от гледна точка на ограничения и параметри на застрояване. При евентуален интерес от ваша страна можете да се свържете с нас