Нашите услуги обхващат всички аспекти на инвестиционното проектиране, като предлагаме на нашите клиенти комплексно обслужване във връзка с реализирането на техните проекти.

Предлагаме пълно администриране на обектите, както и изготвяне на проекти по всички части нужни за издаването на разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация (акт 16) в сътрудничество с нашите партньори-инженери-проектанти,строителни компании и фирми за надзор по време на строителство.

Извършваме процедури за промяна на статут на земеделски земи или на имоти с променено предназначение.