Жилищен комплекс намиращ се в гр.Асеновград.
Предвижда се изграждането на 7 броя типови жилищни сгради с височина 15м.
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА 1бр. ТИПОВА СГРАДА
ЗП ( застроена площ ) = 282 кв.м
РЗП =1,949 м²
18бр. апартаменти
4бр. търговски помещения
ОБЩО ЗА ЦЕЛИЯТ КОМПЛЕКС:
ЗП= 1967м²
РЗП =13,641м²
126 апартамента
28бр. търговски помещения
126бр. паркоместа