Предвижда се изграждането на комплекс от затворен ти с 6броя (3двойки) повтаряеми типови жилищни сгради в имот с площ 4,5дка, намиращ се в околностите на гр. Пловдив. като основната цел на инвеститора е да се покажат и рекламират възможностите на плоскостите от Maglite, които се използват в сухото строителство вместо гипсокартонните стенни плоскости, както и за тавани и за облицовъчен материал. В многостранните му приложения се включват още: фасади, корнизи, шахти, вътрешни разделителни стени, покриви, заместител на външна изолация и циментови замазки. За тази цел възложителят ще изгради и шоурум и офиси на входа на парцела.
Жилищните сгради са с РЗП 250кв.м и са разположени свързано(на калкан) една с друга. Предвидени са големи покривни тераси компенсиращи малките общи пространства между сградите.