Обекта представлява производствено-складова сграда за печат на рекламни материали, съставена от складова база, производствена част на 2 нива и битово-административна сграда.

Технически Показатели на Проекта

  • площ УПИ – 23885 м2
  • плътност на застрояване – 20 %
  • озеленяване – 52 %
  • КИНТ – 0,26
  • Застроена площ – 4918,20 м2     
  • РЗП – 6287,40 м2