Клиент / Нова Сердика Добрич ЕАД

Проектът третира преустроиство на съществуваща производствена сграда в млекопреработвателно предприятие. Съществуващата сграда е самостоятелна обект в имот с площ 15 дка, като към него са пристроени административна част, котелно и сграда за приемане на цистерните с мляко.
Общата площ на предприятието е 6550кв.м и в него се предвижда да се преработват 85 000 литра мляко на ден, от които 55 000 литра краве мляко, 5 000 литра козе мляко, 23 000 литра овче мляко и 2 000л. биволско мляко.