Категория /

Основната цел на настоящият проект  е визуално, физическо и функционално свързване на трите основни компонента на проекта- Фасада/Сграда на Дом на Културата Борис Христов с  площада и острова пред него. Поради факта, че улицата е основният елемент разделящ физически двете пространства, нашето решение е да  намалим профила й до 6м. и  да търсим визуално обединение и свързване на двете пространства, посредством фрагментиране на големия „триъгълник“, който се образува пред сградата на ДК.

Системата за фрагментиране(разделяне) на пространството и определени геометрични точки и линии в композицията, изгражда отделните фрагменти-тригълници, които в последствие третираме по различен начин, според функцията и местоположението им в пейзажната композиция. В нашият проект желаем да подчертаем и интегрираме  класическата фасада и самата сграда на ДК в нашето проектно решение. За целта обособяваме централна алея, която да направи препратка към симетрията на  фасада, но също и да свърже физически централния вход  и триъгълния остров. Тази линия води физически и визуално посетителите и създава централен елемент в композицията, около който да се организират останалите компоненти на проекта. В края на алеята предвиждаме място за поставяне на паметник на Борис Христов или на неговата „маска“, което последното може да бъде решено след обществено обсъждане. От двете страни на централното стълбище проектираме два идентични елемента на парковото обзавеждане,  съставени от зелени площи и дървени пана върху метална конструкция, служещи не само за почивка и рекреация на посетителите, но и за евентуални представления на улични музиканти и артисти.

За да създадем едно пространство свързано не просто физически и визуално, а и духовно и функционално със сградата, използваме по-тъмни линии в настилката на основната алея, за да напомнят музикално петолиние, а извитите линии в дизайна на парковото обзавеждане имитират звукови вълни водещи от сградата на ДК към паметника на Борис Христов.