Обект:

Складова база за работно облекло и шоурум

Функционално и планировъчно решение:

Обекта представлява Складова База за Работно облекло и Шоурум. 

Сградата е решена  на два подобекта (Подобект 1 – Складова база с ШОУРУМ и Подобект 2 (представляващ разширение на подобект 1) – Сладова база с Мебелен Магазин). Подобект 1 представлява складова база съставена от три големи склада с обща площ от 3366,58м2, отделно с обособена административна част развита на два етажа и помещава в себе си Шоурум, офиси, съблекални с тоалетни и техн. помещение.

Подобект 2  e разширение към Складовата база за работно облекло и съдържа в себе си 3 броя големи складове заедно с мебелен магазин със светла квадратура от 421,98м2.

Технически показатели:

  • Застроена площ(общо) – 5999,61 м2
  • РЗП(общо) – 6655,05 м2