Обект:

Логистичен център гр. Пловдив, р-н. Западен